• norica on board warship patrie web
  • Norica Speech
  • norica for webpage

Ultimele ştiri

Comisiile

Norica Nicolai deține calitatea de membră a Comisiei pentru Pescuit (PECH), a Delegației la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova, și a Delegației la Adunarea Parlamentară Euronest  De asemenea, ea activează din poziția de membră supleantă în Comisia pentru afaceri externe (AFET), Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), Subcomisia pentru securitate și apărare (SEDE), Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia și Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

Subcomisia pentru Securitate și Apărare (SEDE)

SEDE este o subcomisie a Comisiei pentru afaceri externe. Responsabilităţile acesteia sunt descrise la punctul (1) din mandatul Comisiei AFET: „Această comisie este competentă în chestiuni privind: politica externă şi de securitate comună (PESC) şi politica europeană de securitate şi de apărare (PESA). În acest context, comisia este asistată de Subcomisia pentru securitate şi apărare.”

SEDE este o comisie ce atrage multă atenţie datorită subiectelor sensibile pentru securitatea naţională şi comună în UE discutate aici. Norica Nicolai a urmărit pentru grupul ALDE problematici ca securitatea informatică a UE, dezvoltarea unei strategii de securitate maritimă (unde a subliniat importanţa Mării Negre), politica de securitate şi apărare comună a Uniunii dar şi impactul crizei financiare asupra industriei de apărare din Europa.

În general, problemele abordate de Norica Nicolai în SEDE ţin de securitatea strategică a României în contextul european. România este un stat mare al UE, aflat la frontiere, care prin virtutea sa de membru NATO dar şi de actor geo-strategic are nevoie să fie mai activ implicat în formularea şi influenţarea strategiilor Uniunii, fără să se simtă inferioară altor statele membre mai mari sau mai vechi.

Comisia pentru afaceri externe (AFET)

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

 - politica externă şi de securitate comună (PESC) şi politica europeană de securitate şi de apărare (PESA)

- relaţiile cu celelalte instituţii şi organe ale Uniunii Europene, cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu celelalte organizaţii internaţionale şi adunări interparlamentare pentru domeniile sale de competenţă;

- consolidarea relaţiilor politice cu ţările terţe, în special cu cele situate în imediata vecinătate a Uniunii, prin programe de cooperare şi asistenţă sau prin acorduri internaţionale cum ar fi acordurile de asociere şi de parteneriat;

- deschiderea, monitorizarea şi încheierea negocierilor privind aderarea statelor europene la Uniune;

- drepturile omului, protecţia minorităţilor şi promovarea valorilor democratice în ţările terţe. În acest context, comisia este asistată de subcomisia pentru drepturile omului. Fără a aduce atingere normelor aplicabile, membrii altor comisii şi organe care exercită responsabilităţi în acest domeniu sunt invitaţi să asiste la reuniunile subcomisiei.

Comisia asigură coordonarea lucrărilor comisiilor parlamentare mixte şi de cooperare, precum şi ale delegaţiilor interparlamentare, ale delegaţiilor ad-hoc şi ale misiunilor de observare electorală care intră în domeniul său de competenţă.

Prin munca sa în AFET, Norica Nicolai dorește să readucă în prim-planul abordării politicii externe a UE o atitudine pragratică și realistă.. De multe ori, statele vestice sau deputaţi din alte grupuri politice vizează un tip de relaţii cu restul lumii care nu sunt sustenabile sau care nu au şanse de succes în faţa politicilor chineze, ruseşti sau indiene de acaparare şi influenţare a unor zone care erau până nu demult sub influenţă europeană.

Dosare strategice pentru România, cum ar fi relaţiile cu ţările din Caucaz (potenţiale furnizoare de energie pe termen lung şi deci de independenţă energetică faţă de Federaţia Rusă) sau cu cele din Asia Centrală revin în cadrul grupului ALDE aproape mereu Noricăi Nicolai. Iar abordările pe care eurodeputata PNL le propune sunt asumate și promovate de către Grupul ALDE, devenind politică liberală la nivel european a acestui grup politic din Parlamentul European.

Recent, Norica Nicolai a început să urmărească şi să coordoneze dosarele ce abordează problemele din ţările Asiei de Sud Est. este bine știut faptul că România are un potenţial de relaţii de prietenie şi comerciale cu acele ţări, ale căror situaţie de tranziţie şi trecut dramatic o poate înţelege mai bine.

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM)

 Această comisie este competentă în chestiuni privind:

- definirea, promovarea şi apărarea drepturilor femeii în Uniune şi măsurile luate în acest scop de către Comunitate;

- promovarea drepturilor femeii în ţările terţe;

- politica de egalitate de şanse, inclusiv egalitatea între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte şansele pe piaţa forţei de muncă şi tratamentul la locul de muncă;

- eliminarea oricărei forme de discriminare fondate pe gen;

- punerea în aplicare şi continuarea integrării dimensiunii privind egalitatea de şanse în toate sectoarele;

- controlul şi aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale privind drepturile femeii;

- politica de informare cu privire la femei.

FEMM este o altă comisie esențială a Parlamentului European. Fiind o comisie cu putere legislativă (multe dintre deciziile luate aici sunt introduse în legislaţiile naţionale), se duc lupte destul de strânse între două tabere – cea care cere mai multă protecţie, ba chiar discriminare pozitivă, pentru femei şi cea care se teme de schimbare şi care doreşte să protejeze companiile şi angajatorii de plata mai multor privilegii pentru femei.

Norica Nicolai consideră că baza problemei este nevoia absolută de a elimina descriminarea de gen. În majoritatea discuțiilor care au loc pe acest subiect, se pleacă de la faptul că femeile sunt o categorie vulnerabilă în toate statele membre. În România, toate statisticile arată că femeile sunt în continuare plătite mai puţin decât bărbații, ceea ce constituie fapt îngrijorător în ceea ce privește dezvoltarea lor din punct de vedere personal și al carierei. Măsurile care se impun de la Bruxelles pot schimba destine, în măsura în care statele membre și actorii politici înțeleg că vorbim de o problemă reală a societății în care trăim. O altă problemă stringentă este necesitatea de a elimina orice formă de violenţa împotriva femeilor. Norica Nicolai susține în cadrul dezbaterilor și rapoartelor pe care le coordonează în cadrul acestei comisii faptul că o societate prosperă este numai una în care toţi se pot bucura de drepturile lor în mod egal. Iar acest deziderat a devenit un punct cheie al acțiunii sale poltice.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia (D-RU)

Delegaţia de relaţii Interparlamentare cu Federaţia Rusă este poate una dintre cele mai complicate delegaţii ale Parlamentului European. Rusia este un actor imposibil de ignorat, un partener comercial şi energetic major al UE dar şi o ţară cu numeroase probleme democratice, securitare şi acuzată des de încălcări ale drepturilor omului.

Norica Nicolai participă la lucrările D-RU cu un scop clar: să formuleze discursul european faţă de Rusia în așa fel încât acesta să nu dăuneze intereselor României. UE are în general un discurs ipocrit faţă de Rusia: unii deputaţi critică Kremlinul, boicotează D-RU, cer politici dure sau blocarea vizelor pentru cetăţenii ruşi, pe când alţii, mai ales din state care fac un comerţ bun cu Rusia, sunt deschişi şi susţin multe politici care ar servi poate mai mult Rusiei decât Europei. Norica Nicolai militează pentru o cale de mijloc, în care nu se poate ignora importanţa Rusiei, dar unde Europa să negocieze cu guvernul rus de pe picior de egalitate. Este o poziție care nu are încă mulți adepți printre europarlamentari, dar care se poate constitui într-o reală politică europeană.

Prezentare

  • Despre Norica
  • Proiectul meu
  • Comisiile

Norica Nicolay poza in PECunoscută pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume, Norica Nicolai este personalitatea care și-a creat o expertiză în mai multe politici publice de interes, precum cel al afacerilor externe, securității și apărării, drepturile femeii și politica comună de pescuit a UE.

Mai mult

Proiectul Meu: De partea ta!

România trece de ani buni de zile printr-o criză acută. Subiectele false şi artificiale acaparează spațiul mediatic, trăim o epocă a dezbinării și a violenței în spațiul public care țin în loc societatea, care ne împiedică să evoluăm ca nație, să ne găsim și să ne promovăm identitatea.

Mai mult

Norica Nicolai deține calitatea de membră a Comisiei pentru Pescuit (PECH), a Delegației la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova, și a Delegației la Adunarea Parlamentară Euronest  De asemenea, ea activează din poziția de membră supleantă în Comisia pentru afaceri externe (AFET), Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), Subcomisia pentru securitate și apărare (SEDE), Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia și Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

Mai mult

Intră în sala de plen a Parlamentului European!

 

Translation

Vizitatori conectaţi

We have 90 guests online

Petiție online către Parlamentul European

Dreptul de petitionare este unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor Europei.

Orice cetăţean, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, îşi poate exercita oricând dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, în conformitate cu articolul 227 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Adreseaza o petitie catre Parlamentul European aici

Raport de activitate

5 ani - Zi de zi de partea ta!

Citeste raportul meu de activitate 2009 - 2014


Descarca raportul in format pdf aici